Voor de particulier

Bij Door Scheidingsadvies kun je terecht voor de begeleiding van het gehele echtscheidingstraject (vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot en met het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank), maar je kunt ons ook inschakelen voor een onderdeel van het traject (bijvoorbeeld het maken van alimentatieberekeningen). Verder kun je bij ons terecht voor een second opinion.

Wij kunnen de echtscheiding voor jullie gezamenlijk regelen. We treden dan op als mediator en adviseren jullie beiden. Wij kunnen natuurlijk ook voor jou alleen optreden. We behartigen dan alleen jouw belangen.

Een volledig echtscheidingstraject ziet er globaal als volgt uit:

Kennismakingsgesprek
Tijdens het eerste gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek leggen wij uit wat Door Scheidingsadvies voor jou of jullie kan betekenen en hoe het echtscheidingstraject in zijn werk gaat. Als jij of jullie besluit(en) met Door Scheidingsadvies in zee te gaan, kunnen we het verdere traject in gang zetten.

Inventariseren van jullie (financiële) situatie
Om tot een goede afwikkeling van het echtscheidingstraject te komen, is het van belang om jullie (financiële) situatie nauwkeurig in kaart te brengen. Is er sprake van huwelijkse voorwaarden? Wat is daarin geregeld? Hoe ziet jullie vermogen er uit? Hebben jullie een eigen woning? Wat gaat er met die woning gebeuren? Hoe zit het met de hypotheek? Zijn er pensioenaanspraken opgebouwd? Hoe moet daar mee worden omgegaan? Zijn er kapitaal- en/of lijfrenteverzekeringen? Wat moet daar mee gebeuren? Hoe ziet jullie inkomenspositie er uit? Wat is jullie uitgavenpatroon? 

Alimentatieberekeningen
Afhankelijk van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van alimentatieplichtige kan er sprake zijn van (kinder)alimentatie. 

Opstellen ouderschapsplan
Als jullie minderjarige kinderen hebben, is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
  • hoe jullie de omgang met de kinderen regelen;
  • hoe jullie elkaar informatie geven en beslissingen nemen over belangrijke onderwerpen (bijvoorbeeld over de schoolkeuze);
  • hoe jullie de kosten van de verzorging en opvoeding verdelen (kinderalimentatie).

 

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over andere zaken die voor jullie belangrijk zijn. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Opstellen echtscheidingsconvenant
Als er overeenstemming is bereikt over de verdeling van het vermogen en de hoogte van de (kinder)alimentatie worden de afspraken duidelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.  

Indienen verzoek rechtbank
Het verzoek tot echtscheiding wordt ingediend bij de rechtbank. In het verzoek wordt aan de rechtbank gevraagd het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan onderdeel van de echtscheidingsbeschikking (zie hierna) uit te laten maken. 

Echtscheidingsbeschikking rechtbank
De rechter spreekt de echtscheiding uit in de vorm van een echtscheidingsbeschikking. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan maken onderdeel uit van de echtscheidingsbeschikking.

Ondertekenen akte van berusting
Nadat de rechter de echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven, moeten jullie nog een akte van berusting ondertekenen. In de akte van berusting verklaren jullie akkoord te gaan met de echtscheiding.

Inschrijven echtscheidingsbeschikking bij de burgerlijke stand
Nadat de akte van berusting is ondertekend, kan de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Vanaf dat moment zijn jullie officieel gescheiden.